วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ท่านที่สนใจโปรดติดต่อ สุเทพ อยู่เย็น 084- 9445984ท่านที่สนใจโปรดติดต่อ
สุเทพ อยู่เย็น 084- 9445984
e-mail suthep8@gmail.com

ให้เช่าบูชา 20 องค์ขึ้นไป
ร้านพระเครื่องท่านใด
จะนำไปให้เช่าบูชาโปรดติดต่อเรา
(หมายเหตุ)
ทางท่านเจ้าคุณจะนำปัจจัยไปบำรุงวัดที่ต่างประเทศ

e-mail suthep8@gmail.com

วัตถุประสงค์ในการให้เช่าบูชาครั้งนี้ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับวัดป่าพุทธญาณ ตั้งอยู่ ณ 13918 Florrence Rd. Sugarland, TX


วัตถุประสงค์ในการให้เช่าบูชาครั้งนี้ เพื่อเป็นกองทุนสำหรับวัดป่าพุทธญาณ

ตั้งอยู่ ณ 13918 Florrence Rd. Sugarland, TX 77478 โทร(832)657-9935 และ (281)240-2438

http://watpabuddhayan.com/index.htm เวปของวัดป่าพุทธญาณ

ในสหรัฐอเมริกา (เป็นทุนรอนต่างๆ ในการเผยแพรพระพุทธศาสนา)

โดยมีพระอมรโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส (กรรมการพระธรรมทูต) ท่านเป็นธุระในด้านนี้

พระเถราจารย์นั่งปรกอธิฐานจิต (เมื่อ พ.ศ.2538 )
พระผงรูปเหมือนสี่เหลี่ยม ธัมมวิตักโก บูชาองค์ละ 99 บาท


ยังมีอยู่ครับ
ให้เช่าบูชา องค์ละ 199 บาท

พระผงสมเด็จหลังดอกบัว บูชาองค์ละ 59 บาท


ยังมีอยู่ครับ
ให้เช่าบูชาองค์ละ 199 บาท

พระผงสมเด็จหลังอุ บูชาองค์ละ 99 บาท


ยังมีอยู่ครับ
ให้เช่าบูชาองค์ละ 199 บาทพระผงรูปเหมือนใบโพธิ์ ไม่ปิดทอง บูชาองค์ละ 99 บาท


ยังมีอยู่ครับ
ให้เช่า บูชาองค์ละ 199 บาท

พระรูปเหมือนใบโพธิ์ บูชาองค์ละ 150 บาท


หมดแล้วครับ

พระผงนิรันตราย


ยังอยู่ครับ
บูชาองค์ละ199 บาท

รูปเหมือนใบโพธิ์ เนื้อทองคำ


หมดแล้วครับ

พระกริ่งนิรันตราย


หมดแล้วครับ

รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ


หมดแล้วครับ

รูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ


หมดแล้วครับ

ขันน้ำมนต์ (พุทธาภิเษกเมื่อปี38)หมดแล้วครับ